Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Suchov

Předmětem projektu je zateplení stavby o 2 NP v rozsahu zateplení obvodového pláště, zateplení střechy. Architektonické řešení 1.PP a 1.NP se nezmění. Úprava dispozice objektu je navržena v 2.NP.

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 628 334 1 160 066 1 044 059 OP Životní prostředí