Snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v Nové Lhotě čp. 241

Projekt řeší snížení energetické náročnosti stávající budovy Základní a Mateřské školy v Nové Lhotě. Snížení bude provedeno zateplením obvodových stěn, stropů a výměna oken a dveří.

Snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v Nové Lhotě čp. 241

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
5 497 282 4 189 920 3 770 928 OP Životní prostředí