Snížení energetické náročnosti DSP Velká nad Veličkou

Předmětem projektu je zateplení objektu DSP včetně stvebních úprav: zateplení fasády, zateplení střechy a stropu k půdě, výměna výplní otvorů.

Snížení energetické náročnosti DSP Velká nad Veličkou

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Velká nad Veličkou
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 588 371 2 863 831 2 577 447 OP Životní prostředí