Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Louce

Předmětem projektu je realizace opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti stávajícího objektu kulturního domu v Louce ve vlastnictví obce Louka. Objekt kulturního domu, ve kterém sídlí také obecní úřad a další provozovny, je samostatně stojící částečně podsklepená dvoupodlažní, poměrně rozlehlá, kompaktní budova přibližně obdélníkového půdorysu postavená ve středu obce Louka.

Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Louce

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 215 845 1 488 749 1 339 874 OP Životní prostředí