Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v Lipově

Předmětem projektu je realizace opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti stávajícího objektu hasičské zbrojnice v Lipově. Budova byla postavena v roce 1931. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní budovu, pravidelného obdélníkového půdorysu s přístavbou garáže.

Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v Lipově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
798 303 480 200 432 180 OP Životní prostředí