Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v Lipově

Předmětem projektu je realizace opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti stávajícího objektu obecního úřadu v Lipově. Budova byla postavena v roce 1998. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní budovu s 3. podlažím v podstřeší, pravidelného obdélníkového půdorysu.

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v Lipově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
623 048 474 185 426 766 OP Životní prostředí