Snížení energetické náročnosti objektu TJ Sokol Lipov

Předmětem projektu je realizace opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti stávajícího objektu sokolovny TJ Sokol Lipov. Objekt slouží pro potřeby tělovýchovných aktivit a zároveň je "kulturním domem" v obci Lipov. Budova byla postavena v roce 1927, v roce 1994 byla provedena přístavba a rekonstrukce.

Snížení energetické náročnosti objektu TJ Sokol Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Tělocvičná jednota Sokol Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 746 707 1 077 967 970 170 OP Životní prostředí