Suchov - hydrogeologický průzkum pro zajištění vody pro obecní vodovod

Předmětem podpory je vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu v k. ú. Suchov, včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů.

Nové zdroje vody pro obce Suchov a Nová Lhota, Ekomonitor 2014/1

Suchov - hydrogeologický průzkum pro zajištění vody pro obecní vodovod

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
679 723 623 591 561 232 OP Životní prostředí