Vodní plocha - mokřad Lipov (LBC Rybník)

Předmětem podpory je výstavba mokřadu, drobných tůní včetně ozelenění a výsadeb v k.ú. Lipov.

Vodní plocha - mokřad Lipov (LBC Rybník)

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
9 606 871 9 606 871 9 606 871 OP Životní prostředí