Vybavení sběrného dvora v obci Suchov

V rámci realizace projektu dojde k dovybavení zařízením a tím i následné modernizaci provozovaného sběrného dvora v obci Suchov. Pořízení dalšího vybavení celkově ještě zlepší nakládání s odpady v obci a celkovou funkčnost sběrného dvora. Bylo pořízeno: kontejnerový nosič výměnných nástaveb pro manipulaci a obsluhu sběrných nádob, kontejnery pro sběr bioodpadů (valníkový typ), kontejner pro sběr papíru řetězový s víkem,kontejner pro sběr plastů řetězový otevřený, kontejner pro sběr nebezpečného odpadu řetězový s uzamykatelným víkem a drtič bioodpadů pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z údržby obecní zeleně a od občanů obce.

Vybavení sběrného dvora v obci Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 254 649 1 243 759 1 119 382 OP Životní prostředí