Zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů-Optimalizace OH v regionu Velká nad Veličkou

Vybudování zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů v regionu Velká nad Veličkou, ve kterém bude nakládáno s odpady z komunální a živnostenské sféry svozové oblasti Velké nad Veličkou.

Zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů-Optimalizace OH v regionu Velká nad Veličkou

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Velká nad Veličkou
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
16 375 692 14 480 473 13 032 425 OP Životní prostředí