Podnikatelské nemovitosti

Jedním ze základních požadavků investora při zvažování realizace záměru je dostatečně připravená podnikatelská nemovitost. Areál či objekt by měly disponovat nejen vhodnou dopravní a technickou infrastrukturou, ale i projektovým managementem. Naplnění základních požadavků není vždy jednoduché, zvlášť pokud se jedná o nevyužívané areály a objekty (brownfieldy), jejichž vlastníci se potýkají s řadou nepříjemností – kapacita inženýrských sítí, dopravní dostupnost, nevyjasněné majetkové vztahy. Ty mohou mít za následek nízkou atraktivitu místa a dlouhodobý nezájem investorů.

Nabídkou podnikatelských nemovitostí a konzultacemi investičních záměrů se v Jihomoravském kraji zabývají Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a agentura CzechInvest.

 

přehled nevyužívaných areálů a objektů je k dispozici:

www.brownfieldy-jmk.cz
www.brownfieldy.org

plochy přestavby a plochy brownfields v ÚAP ORP Veselí nad Moravou 2016

 

podnikatelské příležitosti 

lokalita  obec rozloha (m2)
lokalita Šraňky Louka  
skladový areál býv. ZD Lipov 37 500 
bývalý areál ZD Tasov 56 250
areál výroby oleje Velká nad Veličkou 11 800
panský vodní mlýn Velká nad Veličkou 1 300
areál bývalého lihovaru  Velká nad Veličkou    19 000