Struktura podnikání

Potenciál pracovní síly v mikroregionu zachycuje míra ekonomické aktivity. V tomto ohledu je situace na Horňácku (47,2 %) lehce pod průměrem Jihomoravského (49,2 %) i ČR (48,7 %).

Klíčové je však rozdělení ekonomických aktivit dle zastoupení hospodářských sektorů, které umožňuje vhled do tematické struktury podnikání v území. Horňácko vykazuje téměř nejnižší podíl ekonomických subjektů ve službách ze všech regionů Jihomoravského kraje (49 %). Naopak počet subjektů v průmyslu a stavebnictví již odpovídá zhruba průměru s 35 % zastoupením. Prvovýrobní aktivity jsou v území rozvíjeny nadprůměrně, téměř 12 % podniků je zemědělských či lesnických. Klíčovou roli zde hraje návrat k tradičním zemědělským a ovocnářským odrůdám a pěstování vinné révy (v obci Lipov 14 % rozlohy katastru tvoří vinice). Trendem západních zemí je přitom marginalizace priméru, utlumování sekundéru a narůstající dominance terciéru.

Hospodářská činnost v obcích DSO Mikroregion Horňácko k 31. 12. 2014

Zdroj: MOS, ČSÚ 2015