Hrubá Vrbka

Obec Hrubá Vrbka tvoří spolu s Malou Vrbkou a Kuželovem kompaktní prostor jihozápadní části Horňácka. Obec bývá v regionálním slangu zvaná též Velká – z původního německého názvu Gross Wrbka a jako přirozený protiklad sousední Vrbky Malé. Aktuálně obec obývá 647 obyvatel, což jí ze třech jmenovaných obcí činí opravdu největší. V nejnižším měřítku obec funguje jako dopravní křižovatka, kde se sbíhají komunikace od Malé Vrbky a Kuželova, které dále směřují na Velkou nad Veličkou nebo Tasov. Po délce 5 km tvoří hranice katastru obce i linii státní hranice se Slovenskou republikou.

Ve středu obce se vedle obecního a kulturního domu nachází typická zvonička - kamenná nabílená zvonice čtvercového půdorysu a jehlancovité střechy, která pochází z konce 17. století. V obci se dochovaly památky lidových hospodářských staveb z 18. a 19. století. Jedná se především o turisticky atraktivní dlouhé řady stodol z kamene a nepálených cihel, které stojí z obou stran za obcí. Tato oblast je spolu s návesními komorami vyhlášena jako památkově chráněná zóna.
 
Mezi známé rodáky patří pravoslavný biskup Gorazd, který byl popraven během heydrichiády za ukrývání atentátníků v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze a následně prohlášen za svatého.
Podobně jako v jiných obcích Horňácka i zde dochází k živému udržování tradiční lidové kultury. V Hrubé Vrbce pravidelně probíhají krojované fašankové a hodové obchůzky, slavení hodů samotných, stavění máje či vynášení Moreny. Nově je díky dětskému folklórnímu kroužku oživena tradice obcházení Lucií na sv. Lucii. Tyto děti, stejně jako členové hrubovrbeckého mužského a ženského sboru vystupují při nejrůznějších příležitostech v regionu i mimo něj.

obec Hrubá Vrbka

obec Hrubá Vrbka
Hrubá Vrbka 133
696 73 Hrubá Vrbka
hruba.vrbka@iol.cz
+420 518 329 798
www.hrubavrbka.cz