Lipov

V západní části horňáckého mikroregionu se po obou stranách řeky Veličky rozléhá obec Lipov. Lipov je tradiční vinařskou obcí s více něž 200 ha vinic a 50 ha ovocných sadů. Na celkové rozloze se zemědělská půda podílí 90 %. Dlouhou pěstitelskou tradici připomíná i památná 200 let stará hrušeň na jihu obce. Sama obec před několika lety slavila 650. výročí vzniku, které je datováno první písemnou zmínkou na rok 1358.

Lipov je po Velké nad Veličkou druhým největším sídlem mikroregionu s téměř 1 500 obyvateli. Tím se stává přirozeným centrem některých regionálních aktivit. Četné jsou především kulturní události spojené s folklórním programem a krojovanými účastníky. Takové prostředí dalo vzniknout souborům i jednotlivcům známým na poli folklórního tance či cimbálové muziky (odkazy na aktuálně působící soubory níže) i za hranicemi svého regionu.

Regionální význam posiluje i místní mateřská školka a především nedávno zrekonstruovaná devítiletá škola. Prostor ke sportovnímu vyžití občanů poskytuje malebný areál fotbalového hřiště na jihovýchodě obce. K rekreaci pak sloužilo široce známé koupaliště, které však v současné době vyžaduje rekonstrukci. Povědomí o obci rovněž výrazně zvyšuje místní úspěšný výrobce přikrývek, polštářů a čalounění, společnost 2G, s. r. o., jež je i mezinárodním exportérem.

obec Lipov

Obec Lipov
Lipov 182
696 72 Lipov
podatelna@obeclipov.cz
+420 518 338 201
www.obeclipov.cz