Nová Lhota

Nová Lhota se nachází na východě mikroregionu Horňácko při slovenských hranicích (7,5 km společné hranice) a celé její území spadá do CHKO Bílé Karpaty. Na relativně velké výměře katastru přesahující 2,5 tis. hektarů žije 686 obyvatel. S nadmořskou výškouce 484 m je nejvýše položenou obcí Horňácka i Jihomoravského kraje a spadá sem rovněž nejvyšší bod kraje – podvrchol Durdy, 838 m n. m. Do katastru obce patří i původně dělnická osada Vápenky, která své jméno dostala podle tehdejší těžby vápence pro potřeby sklárny v nedaleké Květné. Díky zachovalým lidovým stavbám jsou Vápenky v současné době evidovány a chráněny jako vesnická památková zóna. Osada je důležitým rozcestím při cestě na Velkou Javořinu.

Obec aktivně využívá svých přírodních podmínek k rozvoji cestovního ruchu celé oblasti. Nedaleko za zastavěným územím obce, na kopci Šibeniční vrch, se nachází uměle zasněžovaná sjezdovka a v její blízkosti udržované běžkařské trasy. Této atraktivitě je přizpůsobena i další turistická infrastruktura stravování a ubytování a podobné zázemí poskytuje i osada Vápenky. Dalšímu využití potenciálu těchto dvou ohnisek napomáhá nově vybudovaná cyklostezka mezi nimi.

Nová Lhota se v lidové kultuře liší od ostatních obcí Horňácka především řečí, krojem i některými druhy tanců. Ústředním tancem jsou sedlácké a konopice, jejichž starší formy nesou rysy horského prostředí. Obec je v rámci mikroregionu zapojena do mnoha turistických, kulturních i ekologických projektů a spolupracuje také např. s městem Brnem, slovenskými či rakouskými partnery.

obec Nová Lhota

obec Nová Lhota
Nová Lhota 355
696 74 Nová Lhota
ou.novalhota@seznam.cz
+420 518 383 022
+420 518 383 029
www.novalhota.cz