Suchov

Suchove, Suchove,
mauý Suchovečku,
Suchove, Suchove,
mauý Suchovečku,
nemožem si nájít,
nemožem si nájít
ke mě galánečku..

Suchov je liniovou obcí malebně se svažující po úpatí Bílých Karpat směrem na Blatničku. Je tvořena jednou relativně strmou ulicí linoucí se po mírně klenutém hřebeni mezi dvěma potoky. Ulice se až v dolní části rozštěpí na cestu vedoucí z obce a cestu ke kapli, hřbitovu a ČOV. Tam kde se cesty shora rozdělují, se ony potoky stékají. Celé území spadá do CHKO Bílé Karpaty. Jižně od zastavěného území obce se přímo u koryta řeky Veličky nachází obývané osady Suchovských, Zámečníkových a Podhajských Mlýnů. Na celém katastru obce Suchov žije 492 obyvatel.

Obec je známá svojí svébytnou kulturou, kvůli které se zde i často usazovali umělci. Ti v roce 1882 založili tzv. Súchovskou republiku, spolek, jež je udržován dodnes. Ve spojitosti s ním jsou organizovány četné společenské akce, jakou jsou např. krojované hody či tradiční příspěvek k Horňáckým slavnostem.

Z architektury se zde dochovala lidová stavení z 19. století, patrové sýpky, anebo stavby vodních mlýnů známých už od středověku. Na horním konci obce se nachází kaplička z 15. století, uprostřed slovácky zbarvená zvonička a na dolním konci budova panského dvorce a Kaple Sv. Lukáše vysvěcená roku 2005.

obec Suchov

obec Suchov
Suchov 63
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
ou-suchov@post.cz
+420 518 383 124
www.suchov.cz