Velká nad Veličkou

Obec Velká nad Veličkou je přirozeným centrem mikroregionu Horňácko. Nachází se přímo v jeho srdci – je střediskem kultury, služeb, zaměstnanosti i obchodu. Přirozeně je svými téměř 3000 obyvateli i nejlidnatějším sídlem mikroregionu. Velká se rozkládá po obou stranách řeky Veličky v severojižním směru. Základní strukturu obce tvoří dvě linie vedené po každé ze stran. Pravobřežní část obepíná nízká tradiční zástavba okolo protáhlého náměstí s radnicí. Osou levobřežní části obce je silnice první třídy vedoucí z Veselí nad Moravou do slovenské Myjavy či Senice, centrem pak koncentrovaná sportoviště, základní škola a kulturní dům.

První písemné zmínky o Velké nad Veličkou pocházejí z roku 1228. Coby centrum národopisné oblasti Slováckého Horňácka poskytuje zázemí několika tradičním stavbám s lidovým slováckým dekorem z 18. a 19. století, podobně jako i židovskému hřbitovu z téže doby. Nejstarší dochovanou stavbou je kostel sv. Máří Magdalény z poloviny 14. století. Mezi známé či významné rodáky patří folklorista a sběratel lidových písní Martin Zeman (1854-1919) nebo odbojář Eduard Urx (1903-1942).

Největší kulturní událostí celého mikroregionu a rovněž tedy i obce Velká jsou Horňácké slavnosti. Ty se vždy v červenci, v areálu Pod Strážnou hůrkou, konají již od roku 1957. Jsou několikadenní přehlídkou autentického folklóru celého Horňácka. V jednotlivých pořadech této významné kulturně-společenské události účinkují taneční soubory, cimbálové muziky, skupiny i sólisté. Program bývá doplněn o krojovaný průvod, související výstavy, divadelní představení či jarmark tradičních výrobků a řemesel.

V katastru Velké and Veličkou již od 50. let 20. století působí největší regionální zaměstnavatel, dnes akciová společnost Kordárna Plus, soustředící se na výrobu tkanin pro průmyslové využití, např. technických tkanin pro gumárenský průmysl. Ve firmě pracuje zhruba 600 zaměstnanců.

obec Velká nad Veličkou

obec Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74 Velká nad Veličkou
info@obecvelka.cz
+420 518 670 693
www.obecvelka.cz