Louka

Louka je považována za vůbec nejstarší obec Horňácka, první zmínka o ní je datována už rokem 1046. Procházela tudy obchodní cesta mezi Čechami a Uhrami a vzhledem k okolnímu reliéfu se předpokládá, že sídlo sloužilo jako strážný bod, kde se vybíralo mýtné. V dalších stoletích však byly o obec opakovaně vedeny válečné spory o přičlenění k českým či uherským panstvím. Obec tak byla několikrát zničena a vylidněna.

Nejstarší dochovanou památkou je původní tvrz (později zámek, statek, dnes sýpka) z roku 1478 v centru obce, jež byla mnoho let v majetku a užívání rodu Lichtenštejnů. Spekuluje se, že z ní vedou tajné chodby až do 9 km vzdáleného Hluku. Dalšími architektonickými zajímavostmi je středověká kaplička s originální malbou slováckých ornamentů a novostavba kostela Panny Marie Růžencové z roku 1999 ve tvaru lilie a kapkovité věže. Pozoruhodný je i 209 m dlouhý a stále využívaný železniční viadukt, který ve výšce 20 m překonává údolí řeky Veličky mezi Loukou a Lipovem.

V Louce žije necelý jeden tisíc obyvatel. Nachází se zde mateřská školka a 1. stupeň základní školy. V obci panuje čilá kulturní aktivita, díky níž jsou zachovávány místní specifické lidové tradice, zvyky, písně i kroje. Mezi dlouhodobě tradiční akce patří stavění máje či říjnové hody. Důkazem jejich stále rezonujícího významu jsou ale i akce novodobé, jakou je například oblíbený „Lúcký košt trnek“. Během něho se ochutnávají nejen různé pálenky, ale i švestkové pokrmy – povidla, buchty, sladkosti a jiná jídla.

obec Louka

obec Louka
Louka 19
696 76 Louka
starosta@obeclouka.cz
+420 518 338 133
www.obeclouka.cz