Malá Vrbka

Malá Vrbka je se 186 obyvateli nejmenší obcí Horňácka. Spolu s Hrubou Vrbkou a Kuželovem tvoří jednotný celek jihozápadu mikroregionu. Charakterem zástavby se jedná o obec ulicovou, jež tvoří linie veřejného prostranství rozšířené okresní komunikace, která končí s hranicí obce. Zároveň však umožňuje Malé Vrbce být doslova vstupní branou na Vojšické orchidejové louky, což je hlavní atraktivita obce pro široké okolí i za hranicemi horňáckého mikroregionu.

Právě zde totiž probíhá společenská i soutěžní akce „Horňácké kosení“. To je ukázkou krásného, ale náročného tradičního kosení květnatých luk. Moderní optikou poukazuje na problém upadající údržby krajiny, která zarůstá neprostupným houštím. Krojovaní kosci v doprovodu pohrabovaček z různých obcí Horňácka soutěží nejen v krásném pokosu, ale i ve zpěvu a ve zvučném nakouvání kos. Kosení tradičně zahajují starostové horňáckých obcí. Doprovodným programem je malý jarmak tradičních výrobků, projížďka na koni, ukázka výcviku ovčáckých psů či oběd v tradičním stylu pod širým nebem. Odměnou vítězům je mimo darů i putovní cena vyšívaná tradiční technikou. Celý program doprovází lidová horňácká muzika a stylové občerstvení ve stínu košatých líp.

obec Malá Vrbka

obec Malá Vrbka
Malá Vrbka 56
696 73 Hrubá Vrbka
obec@malavrbka.cz
+420 518 329 510
www.malavrbka.cz