Javorník

Javorník je obec bezprostředně přiléhající k centru mikroregionu Horňácka, tedy Velké nad Veličkou. V obci žije 715 obyvatel. Z frekventované silnice I/72, která směřuje do slovenské Myjavy a Senice, je obec vstupní branou do CHKO Bílé Karpaty. K jejímu nejvyššímu vrcholu Velká Javořina (970 m n. m.) vedou dvě frekventované trasy – buď dále autem až na Vápenky (katastr Nová Lhota) nebo pěšky přímo z Javorníka tzv. Filipovským udolím.

Filipovské údolí je samo vyhledávaným turistickým cílem především pro své přírodní kvality dané unikátností dynamického reliéfu hluboce zaříznutého Hrubého potoka. Oblast disponuje i vhodnou turistickou infrastrukturou díky wellness hotelu Filipov (až 100 lůžek), Liščí boudě nebo dále po cestě výše položené chatě Megovka. V okolí obce Javorník se nacházejí unikátní lesy pralesovitého charakteru a komplex květnatých luk, zvaný Jazevčí, na kterých lze spatřit mnoho chráněných rostlin, například různé druhy divokých orchidejí. Nad obcí se tyčí vrch Hradisko s 636 m n. m., ale nejvyšším bodem katastru je pohraniční vrchol Nové hory (645 m n. m.).

V převážně katolickém Horňácku je obec pozoruhodná svým historickým ukotvení v evangelické víře (Českobratrská církev evangelická). Dodnes v obci žijí potomci českých bratří žijících zde v 17. století. Z 18. století pak pochází místní modlitebna, zvonice, sborový dům i fara, které jsou citlivě zrekonstruovány v souladu s lidovým charakterem místa. Dalšími historicky cennými stavbami a kulturními památkami jsou chalupy v části zvané Kopánky a skupiny roubených seníků na východním okraji obce.

obec Javorník

Obec Javorník
Javorník 207
696 74 Velká nad Veličkou
urad@javornik-ho.cz
+420 518 329 208
www.javornik-ho.cz