Kuželov

Obec Kuželov leží spolu s Hrubou a Malou Vrbkou v jihozápadní části mikroregionu Horňácko. Většinou svého katastru zasahuje do CHKO Bílé Karpaty a v úseku dlouhém 3,5 km rovněž tvoří státní hranici se Slovenskem. V obci žije 405 obyvatel. 

Přesah významu obce minimálně pro celý Jihomoravský kraj naplňuje turisticky atraktivní „Větrný mlýn Kuželov“. Je jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu a od roku 2010 je tak i ustanoven jako Národní kulturní památka. Postaven byl pravděpodobně v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z Kuželova, Hrubé Vrbky a blízkých vesnic. V roce 1946 však jeho činnost ustala. Pod správou Technického muzea v Brně byl zrekonstruován a uveden do provozu jako muzejní exponát. Celý areál je ponechán v původním prostředí s téměř zachovanou původní architekturou umožňující ukázkový provoz. Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese střechu se šindelovou krytinou. Střecha je uložena otočně a natáčena kolem svislé osy mlýna tak, aby větrné kolo bylo vždy nastaveno proti větru. Součástí expozice jsou ukázky horňáckého bydlení a místního způsobu malovýrobního hospodaření. Každoročně v červenci se v prostorách památky konají některé z pořadů tradičních "Horňáckých slavností".

Pro potřeby vzdělávání se Kuželov a místní základní škola s prvním i druhým stupněm výuky doplňuje s Hrubou Vrbkou, kde je škola mateřská. Pro všechny zmíněné obce zde působí občanské sdružení Vzdělání pro Horňácko, které podporuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity dětí a mládeže. V obci probíhají tradiční folklórní akce podporované místními soubory.

obec Kuželov

Obec Kuželov
Kuželov 125
696 73 Hrubá Vrbka
obec@kuzelov.com
+420 518 329 824
www.kuzelov.com